Sjutra javni razgovori o vaspitanju na Cetinju i u Danilovgradu


U okviru kampanje UNICEF-a i Vlade Crne Gore Zaustavimo nasilje, uz podršku EU i Telenor fondacije, u petak 5. maja, biće organizovani javni razgovori na temu odnosa roditelja i djece u multimedijalnoj sali Ministarstva kulture na Cetinju u 10.00 sati, kao i u sali Skupštine Opštine Danilovgrad u 14.00 sati.

Tim povodom će građani Cetinja i Danilovgrada imati priliku da sa stručnjacima iz Udruženja psihologa, kao i gradonačelnicima ovih opština – Aleksandrom Bogdanovićem na Cetinju i Branislavom Đuranovićem u Danilovgradu, te šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžaminom Perksom i izvršnom direktoricom NVO Roditelji Kristinom Mihailović razgovaraju o odnosima u porodici i dobrim praksama roditeljstva.

Istaknuti crnogorski muzičari Nikola Radunović i Slobodan Kovačević pridružiće se ovim javnim razgovorima u ulozi prijatelja kampanje Zaustavimo nasilje.

„Iz ličnog iskustva i naučnih saznanja znamo da priča našeg emocionalnog, kognitivnog i socijalnog razvoja oblikuje našu ličnost i usmjerava naše uspjehe i neuspjehe u životu“, poručuje šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks. Prema njegovim riječima, čak do 40% djece širom svijeta odrasta sa slabom povezanošću sa svojim roditeljima. Takva iskustva u djetinjstvu daju daleko lošije ishode u životu po pitanju zdravlja, obrazovanja i zaposlenja. Osim toga, često imaju za posljedicu probleme u ponašanju i vode u kriminal i nasilje. Nepovoljna iskustva se često prenose sa roditelja na dijete u beskrajnom međugeneracijskom ciklusu nasilja, jer roditelj često ponavlja mentalni model naslijeđen iz svog djetinjstva bez svijesti o šteti koju izaziva.

Međutim, „moguće je drastično smanjiti i prekinuti međugeneracijski ciklus nepovoljnih iskustava u djetinjstvu. To je najvažnija poruka i razlog zbog kojeg su UNICEF i Vlada Crne Gore, uz podršku EU i Telenor fondacije, pokrenuli kampanju Zaustavimo nasilje“, ističe Perks.

U skladu sa porukom većine građana Crne Gore (77%) koji smatraju da roditeljima treba pružiti pomoć u vaspitavanju djece bez nasilja, kroz lokalne događaje, kampanja „Zaustavimo nasilje“ poziva cijelo društvo, a posebno stručnjake, da se ujedine s roditeljima u potrazi za rješenjima koja će omogućiti i roditeljima i djeci da rastu zajedno.

„Iz naučnih saznanja i međunarodnih iskustava znamo da obrazovanje o dobrim praksama roditeljstva, prenatalne i postnatalne kućne posjete preko patronažne službe i predškolsko obrazovanje mogu da spriječe i ublaže uticaj nasilja i nepovoljnih iskustava u djetinjstvu“, zaključuje Perks.

U ovim gradovima (u holu Centra za kulturu u Danilovgradu i u Ministarstvu kulture na Cetinju) će, tom prilikom, biti otvorena izložba Muzej porodičnih sjećanja koja dijeli porodična sjećanja sa građanima širom Crne Gore u želji da svaka porodica bude mjesto s više podrške, ljubavi i poštovanja za svakog njenog člana. Cilj ove izložbe koja obilazi sve gradove Crne Gore je da podiže svijest o postupcima koji povređuju djecu i o onima koji im pomažu da rastu. Otvorena je za nove priče i svi zainteresovani građani mogu joj se pridružiti dijeljenjem sjećanja iz svog djetinjstva ili roditeljskih iskustava.

Kampanja Zaustavimo nasilje zasniva se na nacionalno reprezentativnom istraživanju UNICEF-a iz decembra 2016. koje pokazuje da je generalno visoka tolerancija društva prema nasilju. Između ostalog, većina građana (77%) smatra da roditelji ne treba da dozvole djetetu da preispituje njihove odluke. Cilj kampanje je podizanje svijesti da nenasilno vaspitavanje djeteta ni približno ne znači podsticanje popustljivog roditeljstva.