I Podgorica se pridružila kampanji Zaustavimo nasilje

U okviru kampanje UNICEF-a i Vlade Zaustavimo nasilje, koju su podržali Evropska unija i Telenor fondacija, u srijedu je u velikoj sali Kulturno-informativnog centra ,,Budo Tomović” održana javna rasprava o odnosima roditelja i djece.

Podgorica je 14. opština koja se pridružila kampanji Zaustavimo nasilje i omogućila građanima da o odnosima u porodici i dobrim praksama roditeljstva razgovaraju sa stručnjacima iz Udruženja psihologa, kao i sa gradonačelnikom Slavoljubom Stijepovićem, šefom predstavništva Unicefa u Crnoj Gori Bendžaminom Perksom i izvršnom direktoricom NVO Roditelji, Kristinom Mihailović. Kampanji su se pridružile i mnoge poznate ličnosti, pa se na ovom javnom razgovoru, kao prijatelj kampanje, pojavila i glumica Dubravka Drakić.

Gradonačelnik Slavoljub Stijepović je istakao da je ovaj događaj prava prilika da se intenziviraju aktivnosti koje se odnose na prava djeteta, da se iniciraju i osnaže preventivni programi i dodatno promovišu procedure za zaštitu djece.

“Kao društvo, moramo pružiti roditeljima podršku da vaspitavaju djecu bez nasilja. Nasilje koje se manifestuje kroz fizičko i psihičko zlostavljanje, zanemarivanje i seksualno zlostavljanje djece je najgora pojava u jednom društvu, bilo ono bogato, siromašno, u razvoju ili tranziciji. Zadatak svih nas je da nastavimo napore i preokrenemo već uspostavljeni nacionalni konsenzus o prevenciji i zaštiti đece od nasilja u nacionalnu svijest, koja omogućava da svaki građanin Crne Gore postupa u skladu sa uvjerenjem i vrijednošću da su đeca naš najdragocjeniji resurs i da nam je zajednička briga njihovo blagostanje i sigurnost”, istakao je Stijepović.

On je naglasio da su država Crna Gora i glavni grad Podgorica napravili veliki pomak na ovom polju i podsjetio na ono što je urađeno na planu bolje zaštite dječjih prava i poštovanja međunarodnih standarda i jačanju kapaciteta civilnog društva u njihovoj zaštiti.

“Međutim, i pored jakog zakonodavnog okvira, neophodno je da naše najmlađe štitimo dizanjem glasa, osvješćivanjem i prijavljivanjem, a ne okretanjem glave, bez obzira na to ko ih ugrožava. Moramo da se borimo za svako dijete i radimo planski, stručno i efikasno. Svako od nas mora da bude dio rješenja. Ne dozvolimo da naša mladost, naš najveći kapital, ima nepovoljna iskustva koja će im smanjiti šanse da se u punom kapacitetu uključe u društvo, daju svoj doprinos. Učinimo sve da se onemogući negativni uticaj faktora rizika i pojava da sutra nasilje rađa nasilje. Zato vas pozivam da svi zajedno podržimo sistem pravih vrijednosti našeg društva, jer je pored intenzivnog rada na prethodnim poljima, imperativ edukovati đecu i roditelje, odnosno staratelje, kako bi se spriječilo nasilje”, zaključio je Stijepović.

Prema riječima šefa predstavništva UNICEF Bendžamina Perksa, ovi događaji se organizuju u svim opštinama Crne Gore da bi se čula mišljenja građana, jer djeca ni pod kakvim okolnostima ne treba da trpe nasilje niti zanemarivanje, pogotovo ne od onih koji brinu o njima.

“Pozitivno roditeljstvo može se naučiti i štetna ponašanja mogu se promijeniti uz pravu vrstu podrške. Iz naučnih saznanja i međunarodnih iskustava znamo da obrazovanje o dobrim praksama roditeljstva, prenatalne i postnatalne kućne posjete preko patronažne službe i predškolsko obrazovanje mogu da spriječe i ublaže uticaj nasilja i nepovoljnih iskustava u djetinjstvu. Cilj nam je da na ovaj način zajedno podižemo svijest o postupcima koji povređuju djecu i o onima koji im pomažu da rastu”, kazao je Perks.

Izvršna direktorica NVO Roditelji Kristina Mihailović poručila je da roditeljima zaista treba podrška.

“Mi, kao Udruženje trudimo se da im obezbijedimo informacije, da ih uputimo da se obrate stručnjacima kada imaju nedoumice povodom odnosa roditelj dijete, i to kroz Roditeljsku SOS liniju koju smo pkremuli”, kazala je Mihailović.

Predstavnica Udruženja psihologa Tamara Milić ukazala je na više formi nasilja.

“Fizičko nasilje nije samo tjelesno kažnjavanje nego može imati mnogo složenijih i ozbiljnijih oblika. Ne smijemo da prenebregnemo ni postojanje psihološkog nasilja, a to su sve poruke koje se djeci upućuju i utiču na to da dijete jednog dana ima manjak samopouzdanja. Takođe, ono što se svakako ne smije zanemariti jeste i postojanje seksualnog nasilja. Postoje razni predatori koji pokušavaju da dođu do svojih žrtava, ali budimo otvoreni i oprezni i priznajmo kada nismo zaštićeni od ovakve forme nasilja, dok vršnjačko nasilje osvetljava da se iza toga krije i neko drugo nasilje”, pojasnila je  Milić.

Izvor: Pobjeda