Autoritet roditelja se stvara znanjem, a ne nasiljem

Foto: UNICEF/Duško Miljanić

Roditeljstvo je najzahtjevniji “posao”, koji traje 24 sata dnevno. Autoritet roditelja se stvara znanjem, a ne nasiljem. Posljedice nasilja nad djecom su kasnije manje kongnitivne sposobnosti, asocijalnost, manjak samopoštovanja, slabije mentalno zdravlje, bolesti zavisnoti…neke su od poruka koje su se danas čule u toku avnih razgovora o odnosima roditelja i djece održanim u Kolašinu.

O odnosima u porodici i dobrim praksama roditeljstva Kolašinke i Kolašinci razgovarali su danas sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžaminom Perksom, gradonačelnicom Željkom Vuksanović, Kristinom Mihailović, izvršnom direktorkom NVO Roditelji, Katarinom Puletić iz Udruženja psihologa i Vladom Šćepanovićem poznatim koršarkašem i prijateljem kampanje

Perks je prezentovao rezultate naučnih istraživanja koja govore o korelaciji načina na koji se dijete vaspitava sa onim što postaje kad odraste.

“Naš uspjeh i ono što nas opredejeljuje je čvsto povezan sa odnosom koji smo u djetinjstvu imali sa roditeljima, a prenstveno tokom prvih 1.000 dana života. Najveća prijetnja po zdrav razvoj je prisustvo nasilja, zanemarivanja disfunkcionalnih odnosa u porodici. Baz obzira o kojem kraju svijata da govorimo, prisustvo takvih pojava je mnogo učestalije nego što smo to mogli da pretpostavimo. O tim temama se i dalje rijetko govori”, kazao je sa šefom predstavništva UNICEF-a.

Vuksanović je istakla prednosti i mane tradicionalnog vaspitanja djece. Ona je kazala da je teško doći do recepta i garancije da budemo dobri roditelji. Ona ja obećala da će ubuduće u saradnju sa nevladinim sektorom lokalna uprava omogućiti roditeljima podršku.

Pishološkinja Puletić tvrdi da je relativno niska svijest o tome šta je nasilje, a kao društvo imamo visoku toleranciju prema nasilju.

“Djeca doživljavaju nasilje u različitim oblicima i na različitim mjestima. Jedna od ključnih preporuka je vaspitavati djecu od rođenja. Tada se kod djeteta formira osnova i struktura ličnosti. Treba kažnjavati neadekvatno ponašanje, a ne djecu. Uzrok takvog ponašanja treba identifikovati i na njega uticati. Zlostavljana djeca, najčešće i sami postaju zlostavljači”, rekla je ona.

Mihailović je ukazala da ne postoje savršeni roditelji i da su roditeljima u Crnoj Gori potebni servisi podrške, među kojima je i Roditeljska SOS linija koju je uspostavilo prije tri mjeseca udruženje Roditelji koja je dostupna putem besplatnog broja telefona 080 888 888.

O ovim temama danas se govorilo i u Mojkovcu.

Razgovori o roditeljstvu i djeci održani u Kolašinu i Mojkovcu