Ostvarivanje prava roditelja na bolovanje u slučaju bolesti djeteta

djeca bolest

Pravo roditelja na bolovanje u slučaju bolesti djeteta definisano je podzakonskim aktom – Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (“Sl. list CG” br. 45/16).

Privremenu spriječenost za rad izabrani doktor odobrava danom javljanja osiguranika izabranom doktoru. Ako izabrani doktor ocijeni da postoji potreba za privremenom spriječenošću za rad u trajanju dužem od 15 dana, upućuje osiguranika Ljekarskoj komisiji.D

Detaljnije pročitajte na sajtu naše Roditeljske linije