Okupljena prva grupa roditelja, počeo program roditeljstva

Udruženje Roditelji počelo je sa realizacijom besplatnog dvanaestonedjeljnog programa roditeljstva u kojem učestvuje 12 roditelja koji imaju djecu uzrasta od 2 do 9 godina.

Program je koncipiran tako da iz sedmice u sedmicu roditelji usvajaju po jedan princip u vaspitanju, počevši od izgradnje odnosa sa djetetom, pa sve do postavljanja granica.

Program se realizuje u maloj grupi, a svaki od roditelja na početku bira jedan konkretan cilj u odnosu sa djetetom na kojem želi da radi u toku trajanja. Na takav način roditelj na konkretnom primjeru vježba nove vještine, koje kasnije može primijeniti na sve ostale poteškoće u vaspitanju. Osim toga, rješavajući jedan konkretan problem, roditelj mijenja cjelokupan odnos sa djetetom.

Na radionicama roditelji u grupi rade na konkretnim situacijama, koje im je onda samim tim lakše da izvedu kasnije kod kuće, sa djecom.

„Dobijaće konkretne zadatke koje treba da vježbaju sa djetetom kod kuće, ali to nisu aktivnosti koje iziskuju izdvajanje dodatnog vremena, već se odnose na situacije koje se već događaju i sastavni su dio svakodnevice“, kazala je Darija Petović Bambur, psihoterapeutkinja koja sa psihološkinjom Marijom Boljević vodi program.

Susreti su organizovani jednom sedmično u trajanju od 2 sata, od 26. januara 2018. godine. Povremeno će se praktikovati i telefonsko savjetovanje, naročito ukoliko se roditelj suočava sa dodatnim poteškoćama ili ima nedoumica u vezi sa načinom na koji izvodi zadatke.

Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje je razvijen u partnerstvu Svjetske zdrastvene organizacije i UNICEF-a. Udruženje Roditelji okupljaće grupe roditelja koje će učestvovati u programu najmanje dva puta godišnje.