SAVJETNICI ODGOVARAJU: Kako ublažiti djetetov strah od odvajanja

Pitanje roditelja:

Dijete uzrasta od godinu i deset mjeseci burno reaguje kada majka odlazi na posao i kada mora da ostane sa nekim drugim. U poslednje vrijeme, kada dođe do odvajanja, počne da viče, paniči i plače. Šta uraditi i pomoći djetetu da privikne se na odvajanje od roditelja.

Odgovor Stručnog tim Roditeljske SOS linije

Prve godine djetetovog života praćene su brzim razvojem, što od roditelja iziskuje puno vremena, strpljenja, snage ali i znanja sta uraditi u određenoj fazi. Važno je da roditelj prepozna potrebe svog djeteta i trudi se da odgovori na njih i tako obezbijedi dobre uslove za njegov rast i razvoj.

Ova razvojna faza, faza straha odvajanja djeteta od roditelja, u struci poznata kao separaciona anksioznost, javlja se u periodu od šest mjeseci do treće godine. Period kada je ovaj strah naglašen počinje da se javlja oko 18 mjeseca i može se uočiti u situacijama kada majka odlazi na posao ili put, a dijete ostavlja kod babe, dede ili neke osobe od povjerenja. Neka djeca reaguju mirno, dok druga reaguju burnije.

Najčešće se ovaj strah pripisuje djeci, a ono što je bitno napomenuti je da je ovo faza u kojoj i roditelji osjećaju strah. Kada dođe do odvajanja, majke brinu šta sve može da se desi, da li će dijete biti dobro, da li će plakati, a djeca osjete strepnju roditelja. Prirodno je da se djeca plaše razdvajanja i u svojim glavama stvaraju različite scenarije, te je zato važan način na koji odlazite iz kuće.

Slijedi par savjeta koji bi mogli biti korisni, kako bi roditelji što lakše prebrodili ovaj period:

Veoma je važno znati da vas vaše dijete može razumijeti kada razgovarate sa njim, samo je bitan način na koji to radite i kakve mu neverbalne poruke šaljete.

Nikada se ne treba iskradati iz kuće, da vas dijete ne vidi, već mu prije nego odete treba reći gdje idete i kada ćete se vratiti. S obzirom da djeca u tom uzrastu nemaju pojam o vremenu, dobro bi bilo napraviti neku vremensku odrednicu („majka će se vratiti kada se probudiš”, ili „kada ručaš”).

Ono što bi takođe bilo korisno je da se svaki dan vratite u isto vrijeme, kako bi dijete steklo povjerenje i bilo sigurno da ćete se vratiti po njega.

Poenta odrastanja je samostalnost, a uloga roditelja je da uči dijete samostalnosti, i kad dođe vrijeme dopustiti mu da se odvoji od roditelja. Ukoliko je roditelj stalno tu za dijete i sve radi za njega, onda će ono teško povjerovati da može nešto da uradi i bez pomoći i podrške roditelja. Potpuno je u redu da se odvojite i da dopustite djetetu da razvije svoj kapacitet za samostalnost.

Uspostavljanju odnosa povjerenja može pomoći uvođenje dnevnog ritma i rituala pozdravljanja. Sa osobama koje čuvaju dijete možete dogovoriti neke igrice ili aktivnosti koje bi ga okupirale dok se ne vratite.

Za sve nedoumice, pitanja, informacije koje se tiču odnosa sa djecom možete kontaktirati besplatnu Roditeljsku SOS liniju, svakog radnog dana do 16 do 20 sati na broj telefona 080 888 888 ili putem mail adrese sos@roditelji.me