SAVJETNICI ODGOVARAJU: Kako pomoći djetetu u toku faze odvikavanje od pelena

Pitanje roditelja:

Dijete je uzrasta 2 godine, i u procesu je odvikavanja od pelena. Početak procesa je praćen napretkom, u smislu da je dijete svjesno kada izvrši nuždu, jer obavještava o tome. Međutim dijete je jako aktivno i ne može  provoditi duže vremena na tuti, tako da se u toku dana uglavnom upiški u vešu, dok prvo mokrenje ujutru obavi u tuti. Šta uraditi i na koji način pomoći djetetu da što prije stekne higijenske navike?

Odgovor Stručnog tim Roditeljske SOS linije:

Odvikavanje od pelena je veliki korak za djecu, a i za roditelje, jer predstavlja novu fazu u djetetovom životu, a od roditelja iziskuje mnogo strpljenja, snage, vremena  i znanja šta uraditi u ovoj fazi. Svako dijete je individua za sebe, stoga je i odvikavanje od pelena individualan proces i kao za mnoge druge stvari ne postoji univerzalan recept koji možemo koristiti.

Ljetnji period je idealno vrijeme za odvikavanje od pelena, zbog toplog vremena, trčkaranja bez odjeće i opuštenije atmosfere. Stoga je dobro iskoristiti tople dane kada dijete ima manje odjeće jer će brže shvatiti šta radi i može lakše skinuti odjeću.

Važan preduslov za proces odvikavanja od pelena je prvo utvrditi da li je dijete fizički, kognitivno i emocionalno zrelo za uspostavljanje fiziološke kontrole. Fizička zrelost se odnosi na kontrolu mišića i crijeva. Kognitivna zrelost podrazumijeva da je dijete zaista svjesno šta radi, dok emocionalna zrelost znači da je dijete spremno da napusti tu fazu udobnosti (obavljanje nužde u pelenama kad god treba) i odloži tu fizičku potrebu. Statistika kaže da djeca uglavnom postaju zrela i sposobna da kontrolišu fiziološke potrebe između 18. i 24. mjeseca, a da je idealno vrijeme za odvikavanje od pelena period između druge i treće godine života.

Slijedi par savjeta koji mogu biti od koristi roditeljima koji žele pomoći svojoj djeci kako bi uspješno formirala higijenske navike:

Razgovor o ovoj temi je bitan način koji se preporučuje roditeljima koji žele da pomognu svom djetetu u formiranju higijenskih navika. Naravno, razgovor je potrebno prilagoditi njegovom uzrastu, koristiti jednostavne rečenice i neverbalne znake. Pored toga što je potrebno djetetu objasniti šta treba da radi, takođe je jako korisno pokazati mu na svom primjeru. Djeca uče od svojih roditelja, i kad god su roditelji u mogućnosti, treba da svom djetetu pokažu način na koji  oni sami obavljaju nuždu, kako bi se razvila njegova kognitivna zrelost.

Ako je dijete aktivno ne treba ga sputavati u igri i zadržavati dugo vremena na tuti. Umjesto toga, potrebno je ispratiti koliko često mokri i u kojim periodima tokom dana. Najbolje je dijete staviti na tutu poslije spavanja, jer je tad potreba za mokrenjem najveća. U vezi sa tim, korisno bi bilo da dijete prije spavanja ne pije previše tečnosti. Potrebno je stvoriti i određene navike u vršenju nužde: staviti dijete na tutu poslije buđenja, prije ili poslije obroka, prije kupanja, prije ili poslije šetnje.

Zatim treba naglasiti da je nagrada (pohvala) jako značajna za ovaj proces. Pohvale će graditi dječije samopouzdanje, a i značiće mu više nego da ga  roditelji nagrade igračkom ili nekim drugim poklonom.

Ono što je jednako važno je i to kako se roditelji ophode kada se dijete pomokri u gaćice. “Nezgode” su dio učenja, sastavni dio procesa odikavanja od pelena. Kad obavi nuždu u gaćice,  potrebno je mirnim glasom ponoviti da nuždu treba obaviti u tuti i zatim presvući dijete.

Kažnjavanje djeteta samo će produžiti proces skidanja pelena.

Naravno, ukoliko djeca negoduju i odbijaju bitno je uvažiti to kako se osjećaju i nije potrebno zahtijevati od djece da tog trenutka obave nuždu. Važno je da roditelji budu oslonac i podrška u ovoj fazi. Zajedničko vrijeme je potrebno ispuniti igrom i zabavom, a tokom dana ponuditi djetetu da vrši nuždu. Ukoliko tema vršenja nužde preovladava i na njoj se zasniva komunikacija sa  djetetom, to može stvoriti otpor kod njega.

Takođe, važno je istaći da kada djeca preko dana nauče da kontrolišu malu i veliku nuždu, ne preporučuje se više vraćati dijete u pelene, čak ni kada je u pitanju putovanje ili posjeta. To može da zbuni dijete jer neće moći da shvati zbog čega je ponovo u pelenama kada je uspješno savladalo obavljanje nužde u tuti.