Priznavanje i utvrđivanje očinstva

Kada je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u roku od 300 dana od prestanka braka ocem djeteta smatra se muž majke. Ocem djeteta, koje nije rođeno u braku ni u roku 300 dana po prestanku braka, smatra se muškarac koji ga prizna za svoje ili čije je očinstvo utvrđeno odlukom suda.

Porodičnim zakonom Crne Gore definisan je postupak utvrđivanja očinstva djeteta rođenog van braka, tužbe za utvrđivanje očinstva, kao i vršenje roditeljskog prava.

Matičar je dužan da pozove majku djeteta da se izjasni o tome koga smatra ocem, čim sazna za rođenje vanbračnog djeteta, i to prije upisa u matičnu knjigu rođenih. Majka ovu izjavu može dati i bez poziva. Matičar će, kada primi izjavu majke o tome koga smatra ocem njenog djeteta, pozvati označeno lice da se u roku od 30 dana, neposredno pred matičarem ili u ovjerenoj ispravi, izjasni o svom očinstvu.

Ukoliko pozvano lice izjavi da nije otac djeteta ili se ne izjasni o očinstvu djeteta u predviđenom roku, matičar će o tome obavijestiti majku djeteta. Ako lice izjavi, na zapisnik pred matičarem ili u ovjerenoj ispravi, da se smatra ocem djeteta matičar će ga upisati kao oca djeteta u matičnu knjigu rođenih i o upisu obavijestiti majku djeteta.

Ako otac ne želi da prizna dijete onda ga majka upisuje na svoje prezime, a u opciji stoji da je otac nepoznat. Majka treba i da pokrene postupak da se donese sudska presuda da otac ne želi da prizna očinstvo. Ta presuda je jedini dokaz ukoliko kasnije dođe do komplikacija ili problema. Presudu majka, svakako mora imati prije upisivanja djeteta.

Otac može da prizna očinstvo kad god poželi i za to pokreće postupak.

Priznanje očinstva proizvodi pravno dejstvo i upisuje se u matičnu knjigu rođenih samo ako se sa priznanjem saglasi majka djeteta. Matičar je dužan da pozove majku djeteta da se, u roku od 90 dana, izjasni o priznanju očinstva, ukoliko ona već ranije nije označila isto lice kao oca djeteta.

Kada je u pitanju dijete starije od 16 godina potrebna je i njegova saglasnost sa priznanjem očinstva.

Pored lica koje sebe smatra ocem tužbu za utvrđivanje očinstva djeteta rođenog van braka mogu podnijeti dijete i njegova majka. Tužbu za utvrđivanje očinstva majka može podnijeti u svoje ime dok vrši roditeljsko pravo.

U slučaju kada je majka označila određeno lice za oca svog djeteta, a nije pokrenula postupak za utvrđivanje očinstva u roku od godinu dana od rođenja djeteta, organ starateljstva može po službenoj dužnosti da pokrene taj postupak u ime djeteta. Tada se djetetu postavlja poseban staralac za vođenje postupka.

Organ starateljstva neće po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za utvrđivanje očinstva, ako se majka iz opravdanih razloga protivi tome.

Muž može osporavati očinstvo djeteta koje je rođeno u braku ili prije isteka 300 dana od prestanka braka ako smatra da mu nije otac. Tužbu za osporavanje očinstva podnosi u roku od šest mjeseci od dana saznanja za činjenicu da on nije otac, ali najkasnije do navršene pete godine života djeteta.

Majka može osporavati da je otac njenog djeteta lice koje se po ovom zakonu smatra njegovim ocem. Tužba za osporavanje očinstva se podnosi u roku od šest mjeseci od rođenja djeteta.

Dijete može osporavati da mu je otac lice koje se po ovom zakonu smatra njegovim ocem. Tužba za osporavanje očinstva se može podnijeti do navršene 23 godine života.

Zakonom su propisani slučajevi kada jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo, i to:

– kada je drugi roditelj nepoznat, preminuo ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti;
– kada samo on živi sa djetetom, a sud još nije donio odluku o vršenju roditeljskog prava;
– na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život, a nijesu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava;
– na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život, a zaključili su sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, ali sud procijeni da taj sporazum nije u najboljem interesu djeteta;
– na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život ako zaključe sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava i ako sud procjeni da je taj sporazum u najboljem interesu djeteta.