SAVJETNICI ODGOVARAJU: Kada i kako da podstaknete dijete da prihvati radne navike

Pitanje roditelja:

Dijete staro osam godina ima loš odnos prema učenju i nema radne navike. Ne želi da radi domaće zadatke, buni se  i često plače kada mora da uči. U porodici se stvara tenzija zbog ove situacije, i osim što nas uznemirava, nijesmo sigurni da umijemo da mu pomognemo.

Odgovor Stručnog tima roditeljske SOS linije:

Stvaranje radnih navika kod djece je još jedan u nizu izazova koji se nalazi pred roditeljima i zahtijeva ulaganje energije i truda. Jedan od preventivnih poduhvata koji će olakšati kasnije uklapanje djeteta u školske aktivnosti jeste stvaranje malih radnih navika još u predškolskom uzrastu, poput učenja djeteta da pokupi igračke, da pere zube, ruke, umiva se redovno i drugo. Na taj način dijete će se upoznati sa osnovama koje su potrebne da bi se lakše stekle radne navike u školi. Takođe, dobro je da dijete pohađa vrtić, gdje će svakodnevno imati obaveze prilagođene njegovom uzrastu.

Važno je da znate da kada jednom prihvati da ima radne navike i obaveze u školi, odnosno kada zajedno prođete taj period navikavanja, podrške i umjeravanja, dijete će moći samo da završava svoje obaveze. Zato je važno da mu, posebno na početku školovanja budete partner i pomognete mu da stekne radne navike, kako biste kasnije mogli da računate na to da će moći samostalno da se brine o domaćim zadacima i lekcijama, a uz vašu asistenciju samo onda kada nešto ne shvata ili ne razumije.

Kako steći dobre radne navike?

Važno je da dijete ono što započne i završi. Ako dijete započne sa igrom, poželjno je sačekati da ono završi sa igrom, pa tek onda se posvetiti školskim obavezama. Najpoželjnije je unaprijed se dogovoriti i napraviti plan, koji se mora ispoštovati, a koji će biti u skladu sa djetetovim interesovanjima i obavezama. (npr. Igraćemo se 15 minuta, a nakon toga ćemo završiti domaći iz (…), Kada završiš moći ćeš da gledaš crtani… i sl. Pravljenje rasporeda rada i drugih aktivnosti pomoći će djetetu da se bolje organizuje. Najavljivanje obaveza će mu omogućiti da se pripremi za rad, kako bi situacija za njega bila manje stresna. Sve ovo je bitno uraditi u dogovoru sa djetetom, jer je dobro, koliko je moguće, uvažiti i djetetove želje i potrebe.

Dijete treba stimulisati na samostalnost, u skladu sa njegovim razvojnim kapacitetima. Treba ga ohrabriti i pokazati mu da mi vjerujemo u njegove sposobnosti. (Možeš ti to! Ja vjerujem u tebe!). U svakom trenutku, bilo da radi samo ili ne, dijete treba da zna da ste vi tu, i da ste mu podrška.

Jasne granice su od velikog značaja. Kada se dogovor jednom postigne, taj dogovor se mora  ispoštovati. Ovim ćete djetetu poslati poruku da ste vi sigurni, i da se ne kolebate u svojim namjerama.

Konkretni savjeti koji će olakšati učenje:

  • Za vrijeme učenja važno je umanjiti mogućnost skretanja pažnje djeteta: ugasiti televizor i muziku, skloniti igračke…
  • Važno je da dijete uči uvijek u istom prostoru koji je dobro osvijetljen, za radnim stolom. Idealno je da se radni sto nalazi u sobi djeteta.
  • Potrebno je osiguratiti mir i tišinu dok dijete uči kao i održavati kontinuitet u radu (raditi svaki dan).
  • Ako je djetetu važno da obavi nešto prije domaćeg zadatka, to mu i omogućite, kako bi njegova pažnja pri učenju mogla biti usmjerena na domaći.
  • Unaprijed dogovoriti vrijeme kada će se domaći zadatak raditi (po dolasku iz škole, nakon ručka, nakon igre, prije škole…). Ovo je poželjno uraditi na samom početku školske godine, a važno je naći kompromis između vaših mogućnosti i djetetovih želja.
  • Ako je dijete iz škole došlo nezadovoljno ili tužno, poželjno je sa njim razgovarati, saslušati ga, omogućiti da izrazi emocije.
  • Poželjno je otkriti koji tip učenja djetetu najviše odgovara (vizuelni, auditivni ili kinestetički) i koristiti metode učenja koje odgovaraju tom tipu.
  • Nakon uspješno odrađenog zadatka, ispunjenog dogovora ili plana (naročito na početku) pohvaliti ga i nagraditi (gledanje crtanog, šetnja, izlet, slatkiši, poklon).