Česta pitanja roditelja u doba korone

Udruženju Roditelji se ovih dana obratio veliki broj roditelja za pomoć i podršku zbog novonastale situacije sa koronavirusom. Pored zabrinutosti za zdravlje, građane muče i pitanja egzistencije, zaposlenja, ostvarivanje zdrastvene zaštite, pravne zaštite...

Vi pitate: Razdvojenost u doba korone

Rubrika “Vi pitajte”, koju uređuje Tim za podršku jednoroditeljskim porodicama Udruženja Roditelji, nastala je u saradnji sa Psihološkim centrom Volja

Jednoroditeljske porodice: Izgradnja pozitivnog odnosa sa djecom

Djeca koju odgajaju samohrani roditelji mogu biti jednako srećna i mentalno zdrava kao i djeca koja žive sa dva biološka roditelja. Bez obzira da li dijete ima jednog ili više roditelja, djeca se razvijaju i rastu dobro kada imaju roditeljstvo koje je nježno, toplo, emotivno, responzivno i fleksibilno.

Tiče li se razvod mene? (perspektiva djeteta)

U procesu razvoda, dijete je često usamljeno. Otac i majka imaju svog advokata, koji donosi odluke uzimajući u obzir dijete, vođen najboljim interesom djeteta. Najbolji interes djeteta međutim, često je ispred prava djeteta.

Otuđenje djeteta od jednog roditelja

Otuđenje (alijenacija) djeteta od roditelja je pojava koja se često javlja kao posljedica konfliktnog razvoda. Kako psihijatar Ričard Gardner navodi, riječ je o „sistematskom nastojanju jednog roditelja da distancira dijete od drugog roditelja, angažujući ga u procesu uništavanja afektivnih i porodičnih veza koje su nekad postojale“.