Grupa za podršku jednoroditeljskim porodicama

U martu 2016. godine udruženje Roditelji je osnovalo Grupu za podršku jednoroditeljskim porodicama.

Kao i prvog dana, i danas su najčešći razlozi obraćanja Grupi psihološki problemi kod djece, nemogućnost naplate alimentacije, neadekvatna i nedovoljna saradnja službenika centara za socijalni rad i centara bezbjednosti, odugovlačenje sudskih postupaka, nasilje i neadekvatna zaštita.

U prvoj godini rada Grupa je uspjela da izdjejstvuje usvajanje u Skupštini amandmana u kojem se definiše da se za samohrane roditelje smanji cijena vrtića za 50 odsto. Ova izmjena počela je da primjenjuje 8. jula 2016. godine.

Grupa je aktivna i komunicira sa zainteresovanima i na Facebooku 

Koordinatorke Grupe: Ivana Dukić
Kontakti:
tel/fax: +382 22 10 00;
mob: +382 63 49 34 93
Email: [email protected]