Udruženje Roditelji je u februaru 2017. godine, u saradnji sa predstavništvom UNICEF u Crnoj Gori otvorilo je prvu nacionalnu anonimnu i besplatnu SOS Roditeljsku liniju na kojoj roditelji/staratelji mogu da dobiju savjete u vezi sa roditeljstvom …

Cilj SOS Roditeljske linije je da bude servis podrške svim roditeljima u Crnoj Gori, kako u dijelu koji se odnosi na vaspitanje djeteta, roditeljske kompetencije, poboljšanje komunikacije s djetetom ili mladom osobom unutar porodice, ali i na mnoga druga pitanja koja se odnose na zaštitu djetetovih potreba, prava i odgovornosti.

Roditeljska linija se uspostavlja u okviru programa Zaštita prava djeteta kroz pozitivno roditeljstvo, koji sprovodi NVO Roditelji u saradnji sa predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku Evropske unije. Ovaj program dio je višegodišnje regionalne inicijative čiji je cilj unaprjeđenje zaštite djece od nasilja i socijalna inkluzija djece sa smetnjama u razvoju, a realizuje se kroz partnerstvo UNICEF-a, Evropskog foruma osoba s invaliditetom (EDF), Evropske unije i vlada sedam zemalja u procesu pridruživanja EU.

Nacionalna SOS Roditeljska linija 080 888 888 povjerljivo i sigurno mjesto, koje roditeljima/starateljima  omogućava da u komunikaciji sa stručnim licima razjasne nedoumice u vezi sa psiho-socijalnim razvojem djeteta i odnosom sa djetetom.

Od savjetnika koji rade na liniji roditelji/staratelji mogu očekivati podršku i savjet o, na primjer, primjeni principa kompetentnog roditeljstva, o poboljšanju komunikacije s djetetom ili mladom osobom u porodici, o tome kako da razgovaraju s djetetom o razvodu ili nekim kriznim situacijama u porodici, svim oblicima zlostavljanja i zanemarivanja djeteta i ostalim područjima povezanim sa zaštitom djetetovih potreba i prava, ali i odgovornosti.

Važno je znati da je razgovor povjerljiv, da sve informacije ostaju između savjetnika i onog ko poziva.

Linija je anonimna, a poziv sa svih mreža u Crnoj Gori je besplatan

Linija se zasniva na načelima:

  • dostupnosti (sve aktivnosti i usluge su dostupne svim građanima iz Crne Gore i besplatne);
  • povjerljivosti (informacije o korisnicima se koriste isključivo za statističke obrade i analize i nisu dostupne javnosti);
  • najboljih interesa djeteta (savjetovanje i podrška usmjeravane su ovim načelom).

Misija savjetodavne SOS Roditeljske linije je da obezbijedi anoniman, povjerljiv, besplatan i lako dostupan pristup broju 080 888 888 i da odgovori na upite roditelja koji pozivaju, s ciljem da ih sasluša, pruži podršku, savjetuje ih, edukuje, informiše i uputi na druge servise koji su im neopohodni, I da taj način doprinese prevenciji nepoželjnih odnosa u porodici i zaštiti djecu od svih oblika nasilja.

Vizija savjetodavne linije je društvo sa kvalitetnim roditeljskim odnosima u kojima postoje preduslovi za optimalan rast i razvoj uz uvažavanje svih članova porodice, kao i mogućnosti da se glas roditelja čuje i bude uvažen.

Ciljevi

  1. Osigurati psihosocijalnu pomoć roditeljima kako bi im pomogli i olakšali roditeljsku ulogu, a djeci obezbijedili što bolji razvoj.
  2. Osigurati održivi razvoj usluge i jačanje kapaciteta linije.

Savjetnici na liniji

Na liniji su angažovani savjetnici koji će odgovarati na pitanja roditelja, odnosno davati im informacije, konstruktivne preporuke, uputiti ih I saslušati. Savjetnici su studenti završnih godina studijskih programa psihologije i socijalnog rada, pa shodno tome posjeduju potrebna stručna znanja koja će prenijeti roditeljima. Svi su prošli posebnu obuku za rad na SOS roditeljskoj liniji. Oni će raditi uz superviziju psihologa-psihoterapeuta i koordinaciju socijalnog radnika.

Radno vrijeme linije

Svakim radnim danom, u vremenu od 16 do 20 sati, linija je otvorena za roditelje/staratelje koji mogu pozvati na besplatni broj telefona 080 888 888.

Na liniji rade savjetnici – psiholozi i socijalni radnici koji su prošli obuke za telefonsko savjetovanje i oni pomažu roditeljima kroz:

  • Informisanje;
  • savjetovanje
  • upućivanje na druge institucije i organizacija.