Menadžment linije

 

Koorinatorka: Lepa Žunjić
Supervizorka: Darja Petović Bambur

Savjetnici na liniji

 

Studenti psihologije i socijalnog rada, psiholozi i socijalni radnici koji su prošli obuku za telefonsko savjetovanje.

Upravni odbor

 

Danijela Knežević, udruženje Roditelji
Vesna Pejović, Ministarstvo prosvjete
Bojana Miletić, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu