U Crnoj Gori se za podršku, pomoć i informacije o vaspitanju i roditeljstvu možete obratiti i sljedećim institucijama, ustanovama, organizacijama…

Ukoliko smatrate da bi trebalo da ovaj spisak dopunimo, molimo vas da nas obavijestite putem nekog od naših kontakata

CENTRI ZA SOCIJALNI RAD CRNA GORA

Centar za socijalni rad Podgorica
Tel/fax:+382 (20) 230-570; +380 (20) 230- 572
E-mail: [email protected]
Adresa: Ul. IV Proleterske br. 18
81000 Podgorica

 

Područna jedinica Golubovci
Tel/fax: +382 (20) 226 590
E-mail: [email protected]
Adresa: Anovi bb
81304 Golubovci

 

Područna jedinica Tuzi
Tel/fax: +382 (20) 875 579
E-mail: [email protected]
Adresa: Zgrada KIC-a Tuzi
81206 Tuzi

 

Centar za socijalni rad Danilovgrad
Tel/fax: +382 20/ 812-584
Adresa: Bijelog Pavla b.b.
E-mail: [email protected]

 

Centar za socijalni rad Plav
Tel/fax: +382 (51) 255-075; +382 (51) 251-450
E-mail: [email protected];   [email protected]
Adresa: Ul. Čaršijska bb
84325 Plav

 

Područna jedinica Gusinje
Tel/fax: +382 (51) 251-450

 

Centar za socijalni rad Pljevlja
Tel. +382 52 301-264
Fax: +382 52 301-265
e-mail: [email protected]
Vuka Karadžića br. 42

 

Područna jedinica Žabljak
tel/fax: +382 52/360-150

 

Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj
Adresa: Bulevar revolucije bb, 85 000 Bar
Tel: +382 30/313-336, 312-610 centrala
Fax (030) 303-493
e-mail: [email protected]
dežurni telefon: 067/214009
Tel. direktora: 067/288-155
e-mail: [email protected]

 

Područna jedinica Ulcinj
Adresa: ul,Nikole Đakonovića bb
Tel: +382 30/412-205 centrala
Fax: (030 ) 401-549
e-mail: [email protected]
Dežurni telefon: 067/027975
Tel. Rukovodioca : (030)402-548
Mob. 067314073
e-mail: [email protected]

 

Centar za socijalni rad Bijelo Polje
tel. +382 50/432-024, fax:431-481
e-mail: [email protected]
Tršova bb

 

Centar za socijalni rad Herceg Novi
Blaženko Jančić – Direktor
e-mail: [email protected]
Put partizanskih majki br. 4

Centar za socijalni rad Nikšić
tel: +382 40/215-192; fax: +382 40/220-034
e-mail: [email protected]
Njegoševa br. 10

 

Područna jedinica Šavnik
tel/fax: +382 40/266-142

 

Područna jedinica Plužine
tel/fax: +382 40/271-144

 

Centar za socijalni rad Berane
Telefon : +382 51/230-128
Fax : +382 51/230-129
Email : [email protected]; [email protected]
Adresa : Ul.29.Novembar br.1 Berane

 

Područna jedinica Andrijevica
Telefon : +382 51/230-920
Fax : +382 51/230-921
Email : [email protected][email protected]
Adresa : Branka Deletića bb Andrijevica

 

Područna jedinica Petnjica
Telefon : +382 51/230-238
Email : [email protected]
Adresa : Petnjica bb

 

Centar za socijalni rad Rožaje
Tel. +382 51/271-009, fax:+382 51/270-174/270-175
e-mail: [email protected]
Adresa: ul.30. septembra br. 6

 

Centar za socijalni rad Mojkovac
Mališe Damjanovića bb
Telefon: + 382 50 472 101

 

Područna jedinica Kolašin
Ul. IV Proleterske, bb.
tel/fax: +382 20/ 865-645; 864-645

 

Centar za socijalni rad Kotor
Tel/fax 032/322-622; 322/624;
E-mail: [email protected]
Adresa: Gurdić bb
85 330 Kotor

 

Područna jedinica Tivat
tel/fax 032/ 674 646
E-mail: [email protected]
Adresa: ul.Luke Tomanovića br.2
85 320 Tivat

 

Područna jedinica Budva
tel/fax 032/ 452 887
E-mail: [email protected]
Adresa: Trg sunca bb
85 340 Budva

 

Centar za socijalni rtad Cetinje
Adresa: 13. novembra bb, 81250 CETINJE
email: [email protected]
kontakt telefon/fax: 041 231 890, 067 625 232
email: [email protected]
kontakt telefon: 041 231 890, 067 625 232

DOMOVI ZDRAVLJA

Dom zdravlja Podgorica

Savjetovalište za brak i porodicu
Adresa:
Zdravstveni objekat Centar (MRC): Bulevar Ivana Crnojevića bb
Telefon: 020 481 930

Tim savjetovališta za brak i porodicu pruža korisnicima različite oblike pomoći dijagnostičkog, terapijskog, savjetodavnog i psihoedukativnog tipa u cilju zaštite porodice na vise različitih nivoa-terapijskom i preventivnom.

 

Centar za mentalno zdravlje
Dom zdravlja Blok V
Adresa: Trg Nikole Kovačevića br.6
Telefon: 020 481-928

Psihijatrijske, psihološke, socijalne kao i usluge njege mentalnog zdravlja i psihijatrijske zdravstvene njege


NEVLADINE ORGANIZACIJE

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić
Adresa: Vuka Karadžića (kuća Raonića)
Telefon: 040-213-358, 040-213-086, 069-524-503, 068-024-086
E-mail: [email protected]sosnk.org