Na šta mogu da računaju naši savjetnici na SOS Roditeljskoj liniji?

Osnovnu edukaciju volontera za rad na Savjetodavnoj liniji koja je obezbijeđena za sve volontere koji žele da se uključe. Obuku sprovode članovi menadžerskog tima Linije, koji su obučeni i za savjetovanje i za edukaciju savjetnika. Na osnovnoj edukaciji volonteri uče o savjetovanju putem telefona i pisanom putem (društvene mreže, chat…). Osim toga, detaljno se upoznaju sa specifičnostima savjetovanja, vrstama, načinu pristupa pozivaocu i edukuju o roditeljstvu, odnosima u porodici i vaspitanju djece.

Dodatne edukacije kojima se nastavlja usavršavanje volontera kroz predavanja koja proširuju stečeno znanje i osmišljena su kao podrška i dodatna pomoć našim volonterima tokom godine, čime se povećava njihova motivisanost i spremnost za rad kao i za stručno osposobljava u većoj mjeri nego samom početnom edukacijom. Osim toga, doedukacije koriste i samim volonterima u njihovom stručnom obrazovanju i razvoju profesionalnih vještina.

Supervizije kojima se volonterima obezbjeđuje stalna pomoć u vezi sa slučajevima ili situacijama pozivoca. Svakog mjeseca se organizuju supervizijski sastanci koji su obvezni za sve savjetnike, a sprovodi ih stručni tim supervizora i koordinatora koji pripremaju sadržaje i teme supervizijskih sastanaka. Dodatna korist od supervizija je razmjena iskustava samih volontera – ove su aktivnosti otvorene radionice na kojima se raspravom o iskustvima i problemima poboljšava unutrašnja kohezija grupe, dogovaraju se zajednička rješenja za određene probleme, radi se na međuljudskim odnosima i se razmjenjuju ideje i predlozi za poboljšanje rada. Takođe, tokom cijelog rada volotera na Liniji sa njima je supervizor od koga uvijek mogu dobiti savjet u situacijama kada je potreban.

Politike i pravila rada

Politike i pravila rada u čijem kreiranju učestvuju savjetnici/volonteri i koordinatori omogućavaju lakši rad uz maksimalnu pouzdanost i jasno određenu odgovornost kako koordinatora tako i savjetnika. Stručna i etička pravila kojih se moraju pridržavati objašnjena su na samom početku, a ukoliko i kasnije postoji kakva nejasnoća u vezi sa nekim kompleksnijim situacijama ili pitanjima uvijek su na raspolaganju supervizor i koordinator s kojima se volonter može konsultovati. Ono što se želi postići je da svi učestvuju u kreiranju pravila i politika, ali i da ih se svi pridržavaju i odgovorno odnose prema angažmanu na Liniji.