Udruženje Roditelji bavi se zalaganjem za bolja i kvalitetnija prava u oblasti zdravstvene zaštite od samog počeka rada, i praktično smo postali prepoznati u javnosti sa tom vrstom aktivnosti.

Jedan od primjera javnog zagovaranja promjena je i naše zahtijevanje promjena u sistemu javne zaštite koji se odnosi na majku i dijete, posebno trudnice, porodilje i njihove bebe.

Udruženje Roditelji ima uspostavljenu saradnju i formalno, sa Ministarstvom zdravlja i Institutom za javno zdravlje Crne Gore, sa kojima ima potpisane Memorandume o saradnji.

Udruženje Roditelji je, nakon svjedočenja velikog broja majki o nehumanim, nehigijenskim i neprimjerenim uslovima u porodilištu najveće bolnice u zemlji, jedine tog tipa na tercijalnom nivou, pokrenulo promjene, koje su dovele do značajnog napretka – od rekonstrukcije klinike za ginekologiju i akušerstvo koja je bila u veoma lošem stanju,  do promjena politika i prava majki u porodlištima. Početkom 2012. godine smo sa Dnevnim novinama pkrenuli akciju Uvedimo podgoričko porodilište u 21. vijek. Danas u porodilištu u Podgorici medicinsko osobolje od majke koja dođe na porođaj traži saglasnost praktično za sve intervencije koje su potrebne da se sprovedu, majka i beba su neposredno nakon porođaja zajedno, inicira se dojenje odmah nakon rođenja bebe…

U toku 2015. godine smo organizovali potpisivanje peticije za podršku roditeljima beba koje su inficirane u bjelopoljskoj bolnici, kojom želi i da pozove nadležne na hitno unaprjeđenje zdravstvene zaštite novorođenčadi i majki u porodilištima. Tada je Udruženje organizovalo u 5  crnogorskih gradova šetnju podrške roditeljima beba koje su inficirane u bjelopljskoj Opštoj bolnica u kojima je učestovovalo više od 400 građana.

Dojenje je takođe jedna od aktivnosti uspješnog djelovanja na stavove i postupanja, prevashodno medicinskih radnika u Crnoj Gori. Iako nam je trebalo više vremena nego za bilo šta drugo što smo radili, uspjeli smo da nakon pet godina intenzivnog predlaganja dogovorimo sa nadležnima usvajanje Kodeksa o reklamiranu zamjenskih formula u zdravstvenim ustanovama, koji nije postojao u našoj zemlji iako smo članica SZO još od kraja 80-ih godina. Zbog toga je značajan dio zdravstvenih radnika u Crnoj Gori praktično u svim porodilištima, javnim zdrastvenim ustanovama, savjetovalištima i domovima zdravlja preporučivao majkama i očevima kupovinu miječnih formula odmah nakon rođenja. Od marta 2016. godine je to zabranjeno jer je Kodeks usvojen, i sada predstoji praćenje njegove primjene.

Udruženje Roditelji inače pruža konkretnu pomoć majkama u Crnoj Gori u dojenju, jer smo obučili grupu vršnjačkih savjetnica za dojenje koje putem posebnog SOS telefona, na posebnim grupama i stranicama na društevnim mrežama našeg udruženja ali i u direktnom kontaktu, volontirajući podržavaju majke i daju im konkretne savjete kako da uspješno započnu dojenje ali ga i održe. To je jedan od primjera kako i sami radimo na promjenema za koje vjerujemo da su neophodne našem društvu.

U toku 2014. godine, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja radili smo na izradi nacionalnih smjernica za dojenje za zdravstvene radnike, koje su predložene UNICEF-ovom Ocjenom stanja zdravstvene zaštite majke I bebe u Crnoj Gori. Smjernice I iz njih proistekli vodič za majke.

Udruženje od 2012. godine proslavlja Svjetsku nedjelju dojenja od 1. do 7. avgusta u toku koje u Podgorici, ali i ostalim gradovima sa roditeljima, a uz pomoć stručnjaka, prevashodno ljekara, govori  dojenju I njegovim prednosima i promoviše ga. U toku sedmice dojenja organizovali smo različite aktivnosti, od info punktova u gradovima, do podjele vodiča za majke o dojenju u porodlištima i domovima zdravlja, zatim foto konkursa, izložbi fotografija dojilja, pripreme flajera sa savjetima I informacijama o dojenju. Od 2012. godine Crna Gora se nalaze na listi Svjetske asocijacije za promociju dojenja WABA kao zemlja u kojoj se organizuju aktivnosti  proslave Svjetske nedjelje dojenja. Proslavljajući jednu od Sedmica dojenja (2013. godine), u tržnom centru Mall of Montenegro u Podgorici smo otvorili Kutak za dojenje kako bismo promovisali dojenje u javnosti, koji je zatim bez pbjašnjenja u 2016. godini (nakon promjene vlasnika Mall of Montenegra) uklonjen i premješten u zatvorenu sobu za dojenje. U avgustu 2013. godine smo sa UNICEF-om proslavili Svjetsku nedjelju dojenja, I organizovali konferenciju posvećenu ovoj tematici sa medicinskim radnicima I roditeljima, prvi put u Crnoj Gori.

Od 2014. godine proslavljamo i Nacionalnu sedmicu dojenja organizacijom Info dana posvećenog trudnoći dojenju, i dolasku novog člana porodice Stiže nam beba kako bi na jednom mjestu obezbijedili roditeljima važne infomacije o ovim temama, a od kompetentnih osoba.

Od 2016. godine smo patneri organizaciji CAZAS, koja je pokrenula projekat HealthUP, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a za cilj ima jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Cilj programa, koji sprovode CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i udruženje Roditelji, je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata. Projekat ima i svoj sajtwww.zdravlje.co.me

Partneri smo bili i na projektu Marginalizovani od sistema: Ne više! koji je realizovala NVO 35mm u 2015. I 2016. Godini. Rezultat projekta je aplikacija Građanski institut zamišljena kao instrument za građane Crne Gore, putem kojeg mogu prijaviti slučajeve u kojima su njihova prava povrijeđena. Cilj projekta je podrška marginalizovanih grupa crnogorskog društva – pacijenata, radnika I potrošači, kako bi ostvarili ljudska prava i slobode koje već imaju. Projekat direktno doprinosi pomenutim grupama čija su prava povrijeđena, da potraže pomoć i da prava koja imaju budu ispoštovana, kroz obraćanje nevladinim organizacijama i institucijaa koje su dio mreže i članovi Građanskog instituta.